އެޗްޓީއެމްއެލް 5 ގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ތަޢާރަފްކޮށްފި

އެޗްޓީއެމްއެލް 5 ގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ތަޢާރަފްކޮށްފި

އިންޓަނެޓްގެ ގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިކަމުގައިވާ ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް ނުވަތަ ވެބް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ އާ ޕްލެޓްފޯމް، އެޗްޓީއެމްއެލް ފަހެއްގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ…

read more